Wijziging transporttijden 3 juli 2017

Tijdens de zomervakantie zullen de ingestelde bloktijden voor vrachttransporten, vanwege de haal- en brengtijden van de scholen, worden verruimd. De scholen zijn gesloten en de directies geven aan geen bezwaar te hebben tegen de verruiming. Koole Contractors krijgt de mogelijkheid om gedurende de gehele dag, tussen 07:00u en 17:00u, transporten te verzorgen. Dit zal niet zozeer leiden tot een toename van de transporten in deze periode, maar wel tot een gelijkmatiger verdeling van de transporten over de dag.

Het betreft de periode 22 juli t/m 3 september 2017. Daarna zijn de bloktijden weer van toepassing.