Verwijderen gevels 8 mei 2017

Op maandag 8 mei is gestart met het verwijderen van de gevelbeplating van de centrale. Deze gevelbeplating bestaat uit betonnen elementen die voor een deel zijn voorzien van ramen. De elementen worden door een kraan van de gevel gehesen en vervolgens afgevoerd.

De eerste fase van de demontage betreft de gevel van het lagere gedeelte van het gebouw aan de voorzijde. Er zal worden begonnen aan het meest noordoostelijke punt.