Stofbestrijding 24 april 2017

Op het terrein van de centrale zijn bijgebouwen en constructies achter de centrale opgeruimd en zijn een aantal bodemsaneringen uitgevoerd. De bodem bestaat in het gebied voornamelijk uit zand, dat in drogere periodes door de wind kan opwaaien. Om hinder voor de omgeving te voorkomen, wordt een sproeiwagen ingezet om de bodem nat te houden. Bij het verder vorderen van de sloopwerkzaamheden wordt bekeken of de maatregel afdoende is of dat er aanvullende acties nodig zijn.