Nieuwbouw gemaal 24 april 2017

Het waterschap Drents Overijsselse Delta is gestart met de bouw van een nieuw gemaal nabij de Centrale Harculo. Dit gemaal was voorheen gesitueerd op het terrein van de centrale, maar vanwege het slopen hiervan werd een nieuwe locatie gezocht. Het nieuwe gemaal wordt gebouwd aan de inlaathaven ten zuiden van de centrale ter hoogte van het Harculosepad.

Meer informatie over het project is te lezen op de website van het waterschap