Laatste schoorstenen Harculo zaterdag 18 maart plat 9 maart 2017

Na zestig jaar het aanzicht van de Centrale Harculo, of IJsselcentrale zoals veel Zwollenaren nog steeds zeggen, te hebben bepaald worden de twee laatste schoorstenen van de centrale neergehaald. Het gaat plaatsvinden op zaterdag 18 maart en het aftellen begint om 10.00 uur.

Het terrein van de centrale blijft om redenen van veiligheid afgesloten. Als u het schouwspel wilt waarnemen dan verwijzen we u naar het openbaar toegankelijk terrein ten noorden van de uitlaathaven.

We adviseren u om ruim van tevoren aanwezig te zijn in verband met de te verwachten belangstelling. Vanwege de beperkte mogelijkheden om ter plekke de auto te parkeren verzoeken wij u nadrukkelijk om lopend of op de fiets te komen.