Geluid 6 januari 2017

Achter de centrale worden in de komende weken de betonfunderingen van de reeds jaren geleden gesloopte schoorstenen opgeruimd. Dit zijn zware betonconstructies die mechanisch worden verwijderd. Het materieel dat hiervoor wordt ingezet bestaat uit een graafmachine, die is voorzien van een hydraulische hamer.

De werkzaamheden vinden gedurende de gehele werkdag plaats, echter niet ’s avonds of in het weekend. Mogelijk lijkt het geluidseffect van dit werk sterker in de ochtenduren en in bijvoorbeeld vakantieperiodes, omdat op die momenten het normale omgevingsgeluid in de wijk minder is. We proberen de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, maar helemaal voorkomen kunnen we dit niet.