Bezwaar Heemschut ongegrond verklaard 19 mei 2017

De gemeente Zwolle blijft bij haar besluit om de Centrale Harculo niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Tegen dit besluit was bezwaar aangetekend en de Adviescommissie bezwaarschriften heeft dit behandeld in haar vergadering op 18 april jl. In lijn met het hieruit volgend advies van de commissie heeft het college van burgemeester en wethouders het bezwaar ongegrond verklaard. Hiermee blijft het besluit van de gemeente in stand en wordt de centrale geen monument.