Asbestsanering gestart 5 januari 2017

Het asbest wordt verwijderd uit de technische installaties, voordat deze volledig worden gesloopt. Tot na de zomervakantie gaat het eerst om de sanering van de zogenaamde risicoklasse 1. Dit is de laagste risicoklasse, waarbij het veelal gaat om pakkingmateriaal dat tussen flensverbindingen zit. Deze flenzen worden inclusief de pakkingen verwijderd. De handhaver van de gemeente toetst periodiek op locatie of de juiste werkwijze wordt toegepast.

Verder vinden er in deze periode voorbereidende werkzaamheden plaats voor de sanering van het asbest van de hoogste risicoklasse, rondom de stoomketels in de hoofdgebouwen. De werkplekken worden hiervoor toegankelijk gemaakt en ingericht. Er wordt bij de sanering van dit asbest gebruik gemaakt van luchtdichte afgesloten werkruimtes, die op onderdruk worden gehouden. Mocht er asbest vrijkomen, dan blijft het binnen in deze ruimtes. De verwijdering van dit asbest zal volgens plan tot het komend najaar duren.

Het afvoeren van asbest moet voldoen aan strenge eisen. Het wordt verpakt in meerdere kunststof verpakkingslagen en vervoerd in afgesloten containers. Hiermee wordt de kans op verspreiding van het asbest voorkomen.