Afvoeren transformatoren 9 maart 2017

Op de centrale waren voor de spanningvoorziening diverse transformatoren in gebruik. Een gedeelte hiervan had een functie voor het productieproces en een ander deel was voor de koppeling met het hoogspanningsnet van Tennet. De transformatoren moesten eerst bereikbaar worden gemaakt door het slopen van de ruimten waarin ze stonden opgesteld. Daarna zijn ze afgekoppeld, transportgereed gemaakt en middels diepladers afgevoerd naar de nieuwe eigenaar.