Werkzaamheden sloop

De werkzaamheden van de sloopproject Centrale Harculo naderen het einde. Het slopen van de gebouwen en het afvoeren van de restanten hiervan is inmiddels volledig afgerond. De transporten ten behoeve van dit deel zijn gereed.

De werkzaamheden van de sloopproject Centrale Harculo naderen het einde. Het slopen van de gebouwen en het afvoeren van de restanten hiervan is inmiddels volledig afgerond. De transporten ten behoeve van dit deel zijn gereed.

Het afwerken van het terrein is nog in volle gang. Het verwijderen van de laatste funderingsresten vergt iets meer tijd dan verwacht en gaan we in de komende weken afronden. Het tikken van de hamer is mogelijk voor u nog even waarneembaar. Er komt nog een laatste keer een mobiele breekinstallatie, zodat ook het laatste beton als granulaat het terrein gaat verlaten. Het aanvullen en egaliseren van het terrein met zand is al ver gevorderd. Er zal in totaal zo’n 40.000m3 zand nodig zijn. De laatste stap, het terrein inzaaien met gras, zal plaatsvinden zodra het weer dit toelaat.