Werksessies 22 en 23 januari

Dinsdag 22 en woensdag 23 januari ontving ENGIE in samenwerking met Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle omwonenden en belangstellenden tijdens een werksessie over de invulling van het terrein van Centrale Harculo

Werksessies nieuwe bestemming terrein Centrale Harculo
De sloop van Centrale Harculo heeft een leeg stuk grond achtergelaten. Sommige omwonenden vinden het jammer dat het markante gebouw is verdwenen, anderen genieten van het weidse uitzicht. Maar wat gaat er nu met het terrein van Centrale Harculo gebeuren? Dat was de centrale vraag tijdens de werksessies van dinsdag 22 en woensdag 23 januari. In samenwerking met Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel ging ENGIE het gesprek aan met omwonenden en belangstellenden over de herinrichting van het terrein. 

Er was veel belangstelling voor de werksessies. De eerste avond mochten we input ontvangen van 72 deelnemers. Door de grote belangstelling werd er nog een werksessie georganiseerd, zodat we het gesprek met iedereen aan konden gaan. Gespreksleiders van ENGIE, provincie en de gemeente, faciliteerden de gesprekken vanuit drie verschillende invalshoeken: energietransitie en duurzaamheid; type functies en bedrijvigheid; uitstraling en inpassing van het terrein. Er werd volop van gedachten gewisseld, kritisch en opbouwend, aandachtspunten werden gedeeld en kansen benoemd. Met behulp van flip-overs, kaartmateriaal van Google-maps en afbeeldingen van energietechnieken, gebouwen, inrichtingen, sfeerbeelden etc. ontstonden mood-boards. Tekenaars zorgden voor ondersteuning met prachtige en bruikbare afbeeldingen van de gesprekken. Aan het eind van de werksessie werden in een wrap-up door iedere groep de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd.

Zorgvuldig omgaan met de uitkomsten 
Wij zijn erg blij met de input die we hebben mogen ontvangen tijdens de werksessies en dankbaar dat belangstellenden met ons mee wilden denken. Er zijn veel ideeën en suggesties naar voren gekomen die wij goed kunnen gebruiken bij het uitwerken van de gebiedsvisie voor het terrein van Harculo. Samen met Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle nemen we de tijd om alle input goed te bekijken en te beoordelen. Via een volgende nieuwsbrief en via de website komen we hier graag bij u op terug. Ook zullen we gedurende het project nieuwe bijeenkomsten organiseren om bewoners en belangstellenden te kunnen informeren, of om te participeren in het project.  

Bekijk hier de opsomming van de opbrengst van de werksessie
Bekijk hier de opbrengst in beeld: 22 januari en 23 januari