Nieuwe bestemming voor het terrein van Centrale Harculo

Herontwikkeling van een locatie zoals Centrale Harculo vraagt expertise en goede samenwerking: Daarom heeft ENGIE adviesbureau Twijnstra Gudde opdracht gegeven om de herontwikkeling van het Harculo terrein te begeleiden. Daarbij zijn we samen met de gemeente Zwolle en provincie Overijssel aan de slag gegaan om vorm te geven aan het proces voor de herontwikkeling van het terrein. 

Bijgebouwen
Er zijn nog geen concrete plannen voor het terrein, met uitzondering van de bijgebouwen. Stichting BOEi heeft dit voorjaar hun ideeën voor het gebruik van de bijgebouwen voor recreatieve en evenementenfuncties aan u gepresenteerd. De reacties waren positief. Aan de concrete invulling wordt op dit moment nog gewerkt. 

Bijdrage aan een duurzame toekomst
Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer activiteiten mogelijk op zo’n groot terrein! Als je aan ENGIE denkt, denk je aan energie: duurzame energie en slimme technologie om zuiniger en efficiënter met energie om te gaan. Dat soort activiteiten horen bij ons bedrijf en kunnen een plek krijgen op het terrein. ENGIE wil een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen die de gemeente Zwolle en provincie Overijssel hebben gesteld ten aanzien van een duurzame toekomst. Het terrein Harculo kan daarin een rol van betekenis spelen. 

Rol voor de omgeving
We gaan graag met omwonenden en geïnteresseerden aan de slag om gezamenlijk de plannen voor het terrein vorm te geven. We willen luisteren naar de ideeën van bewoners/ belangstellenden uit de nabije omgeving om deze ideeën mee te nemen in de herontwikkeling. Daarom houden we actieve werksessies, waarin omwonenden en belangstellenden kunnen meedenken en -werken. Wij zijn benieuwd naar de suggesties, kansen die de omgeving ziet voor dit terrein en ook horen we graag de aandachtspunten.

Met de opbrengst van de werksessie gaan ENGIE, gemeente Zwolle en de provincie Overijssel aan de slag. De ideeën en kansen voor invulling van het gebied én de aandachtspunten worden verkend en zo mogelijk verwerkt in de visie op het gebied. Die gebiedsvisie vormt straks de basis voor een bestemmingsplan.

Op 22 en 23 januari 2019 hebben er werksessies plaatsgevonden.
Bekijk hier de opbrengst van deze sessies. 
Bekijk hier het beeld van de opbrengst van 22 januari.
Bekijk hier het beeld van de opbrengst van 23 januari.