Harculo_haventje

Omvang sloop

Harculo_omvangsloopHet sloopterrein wordt begrensd door de uiterwaarden, koelwater in- en uitlaathavens en toegangshekken op het terrein tegenover de portiersloge. 
De productiehallen en schoorstenen worden gesloopt, de portiersloge blijft behouden. Over het behoud van het kantoorgebouw en het koelwatergebouw zijn we nog in overleg met een externe partij. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt gekeken naar herbestemming van specifieke elementen. TenneT is eigenaar van het hoogspanningsnet, wat de plannen daarmee zijn is nog onbekend.


Planning op hoofdlijnen

Periode en Activiteiten
2016-2017: Verwijderen bijgebouwen = van de gastoevoer, koelwater, etc.
2016-2017: Ontmanteling binnen: asbest, slakkenwol, bodem en technische installaties. 
2017-2018: Productiegebouwen en de schoorstenen
2018: Terreinafwerking = egaliseren, gras inzaaien
Lees hier de uitgebreide uitleg over de sanering van asbest en slakkenwol uit Centrale Harculo.

Raakvlak naar de omgeving

Geluid
Werktijden: maandag t/m vrijdag tussen 07:00u-17:00u.
Zoveel mogelijk activiteiten binnen in de gebouwen.
Puinbreker (achter op terrein opgesteld) gedurende periodes in 2017-2018.
Enkele piekmomenten – neerhalen schoorstenen, ketelstatieven.
Licht 
Werkverlichting gericht op sloopobjecten.
Buiten werktijden geen extra verlichting.
Stof
Geen overlast verwacht. Afstand tot meerendeel woningen aanzienlijk.
Zo nodig aanvullende maatregelen, bijv. inzet nevel-kanonnen.
Transport
Route via IJsselcentraleweg (kades voor afvoer via water zijn ongeschikt).
Bloktijden i.v.m. haal- en brengtijden basisscholen.
Lees hier uitgebreide informaite over de transportroute
Trilling
Geen overlast verwacht - Controle door middel van trillingsmetingen.
De toestand van de IJsseldijk wordt gemonitord.
Afstand tot meerendeel woningen aanzienlijk.