Harculo_haventje

Archief - Nieuws 2016

Start bodemsanering (30 november 2016)
harculo_bodemsaneringHet saneren van de verontreinigde bodemdelen op de locatie van de Centrale Harculo is gestart. Na grondig bodemonderzoek is in overleg met de toezichthouder(s) vastgesteld waar de bodem is verontreinigd en wat en hoe er gesaneerd dient te worden. De betreffende bodemdelen bevinden zich in de oudste eenheden van de centrale: HC1 t/m HC4 en op een plek op het voormalige tankenpark. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De totale doorlooptijd is ca. 10 weken.


Omvang vrachttransporten (22 november 2016)
transportTijdens de informatieavonden is de zorg uitgesproken over de omvang van de uit te voeren vrachttransporten vanaf de slooplocatie van Centrale Harculo. Inmiddels heeft het projectteam de cijfers van de afgelopen 3 maanden geanalyseerd. Gemiddeld zijn er in deze gehele periode 5 transporten per dag geweest. In augustus is er begonnen met een enkel transport per dag. In oktober is er tot nu toe het meeste materiaal afgevoerd, vooral grind. Hierbij zijn op een aantal dagen de transportbewegingen opgelopen tot meerdere per uur. 
Tijdens het transporteren hebben zich geen incidenten voorgedaan. De afgesproken bloktijden i.v.m. de route langs de scholen blijven gehandhaafd.

Ambulanceverkeer oefent bij Centrale Harculo (7 november 2016)Harculo_nieuws_ambulanceopleiding Vanuit de omgeving is opgemerkt dat er een aantal keren een ambulance richting de centrale is gereden. Dit was niet bekend bij het projectteam. Bij navraag blijkt het te gaan om ritten van de opleiding tot ambulancechauffeur, verzorgt door de Academie voor Ambulancezorg te Harderwijk: voor meer info klik hier. De academie gebruikt de stad Zwolle (station, Centrale Harculo etc.) voor de praktijkopleiding. Tijdens de ritten wordt er gebruik gemaakt van zwaailicht en sirene. In week 44 zijn er meerdere ritten richten Centrale Harculo geweest.

Gastoevoer ontkoppeld (7 november 2016)
Harculo_gasleidingDe centrale Harculo heeft gedurende een belangrijk deel van haar levenscyclus aardgas omgezet in elektriciteit. Hiervoor was de centrale aangesloten op het netwerk van de Gasunie. Om een indruk te krijgen van dit netwerk; klik hier. De centrale Harculo is inmiddels definitief afgesloten en zelfs fysiek afgekoppeld. Er is een stuk leiding verwijderd en met een zogenaamde bolle bodem afgewerkt. Hiermee is er voor zowel het netwerk als voor de slooplocatie een veilige scheiding aangebracht. Op de foto ziet u de gasleiding in het zwart.


Terrein achter de centrale wordt opgeruimd (10 oktober 2016)
terreinachtercentraleOp het terrein achter de centrale wordt hard gewerkt om de kleinere gebouwen te verwijderen en het terrein te egaliseren. Tot een aantal jaren geleden stond achter de centrale een tankenpark. Wat hiervan nog resteerde waren onder meer een tweetal functionele gebouwtjes en een versterkte dijk om het tankenpark heen. De gebouwtjes zijn inmiddels verdwenen en het slopen van de versterkte dijk is in volle gang. De vrijkomende materialen worden dagelijks afgevoerd.

Sloop RBC-gebouw aan de voorzijde van de centrale (3 oktober 2016)
Nieuws_sloop_rbc_gebouwHet afbreken van gebouwen op de locatie van Centrale Harculo wordt op verschillende plaatsen zichtbaar. Achter op het terrein zijn al een aantal kleinere gebouwen opgeruimd. Op dit moment gaat de sloophamer in het voormalige RBC-gebouw, dat een prominente plek heeft midden voor de centrale. 
Het ‘Regionaal Bedrijfsvoering Centrum’ (RBC) was in de tijd van de IJsselmij in gebruik als regionaal coördinatiecentrum voor de energievoorziening. Dat was toen gebruikelijk, later werd die coördinatie landelijk en nu steeds meer Europees. Voordat met het afbreken kon worden begonnen, is alle asbest uit het gebouw verwijderd.

Droge voeten voor Zwolle-Zuid (30 september 2016)
Nieuws_gemaal_zwollezuidHet waterschap ‘Drents Overijsselse Delta’ heeft een pompinstallatie (gemaal) in gebruik die is gesitueerd in de installatie van Centrale Harculo. Dit gemaal zorgt voor het op peil houden van het watersysteem en de doorspoeling van het watersysteem voor Zwolle-Zuid en het landelijk gebied. Vanwege het slopen van de centrale vervalt deze huidige inlaatlocatie. 
Om voor de toekomst een duurzame waterhuishouding te garanderen, is er door het waterschap een nieuw gemaal gepland in de nabijheid van het oude gemaal. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het waterschap

Contact met de brandweer (28 september 2016)
Nieuws_brandweerHet projectteam heeft contact met de brandweer van Zwolle, vanwege de veranderde situatie op het terrein van Centrale Harculo. De centrale is immers overgegaan van een productielocatie in een slooplocatie. In een aantal sessies worden de teams van de brandweer geïnformeerd over de huidige situatie op het terrein en in de gebouwen en over wat er in de komende 2 jaar staat te gebeuren.Verslag informatieavonden over sloop Centrale Harculo
Harculo_infobijeenkomstEr was veel belangstelling voor de informatieavonden voor omwonenden over de sloop van Centrale Harculo. De informatieavonden op dinsdag 6 september en donderdag 8 september werden druk bezocht. Dinsdag kwamen er honderdzestig omwonenden naar de Nieuwe Bierton, op donderdag honderdtwintig. Een team van ENGIE-vertegenwoordigers gaf uitleg over het sloopproces en beantwoordde tientallen vragen. ENGIE wil buurtbewoners laten weten dat zij zorgt voor een gedegen en veilig sloopproces waarbij hun woongenot en andere belangen zoals veiligheid en gezondheid niet in het gedrang komen. De communicatie met de omwonenden stopt niet na deze bijeenkomsten. Het is een eerste stap aan de vooravond van de sloop van Centrale Harculo. Wanneer er ontwikkelingen zijn die belangrijk zijn voor de omwonenden, worden zij daarover geïnformeerd. 

Op de avonden waren er veel vragen, lees hier antwoorden op veel gestelde vragen