Harculo_haventje

Nieuws

Neerhalen ketelstatief HC60 (5 oktober 2017)
neerhalen_statiefhc60Morgen, vrijdag 6 oktober, wordt het ketelstatief van HC60 neergehaald. Dit is de hoofdconstructie van de eenheid en deze bevindt zich aan de achterzijde van de centrale. Het zal plaatsvinden om ca. 13:00u. Het neerhalen wordt uitgevoerd door de constructie in te snijden en vervolgens omver te trekken. Er wordt géén gebruik gemaakt van explosieven. Bij de werkzaamheden komen vele duizenden kilo’s aan beton en metalen op de grond terecht. Dit gaat gepaard met een kortdurend lawaai en enige stofontwikkeling. We houden o.a. de ondergrond zo nat mogelijk om opwaaiend stof te voorkomen. Het stof is niet gevaarlijk, maar om praktische redenen raden wij u aan om de ramen en deuren gesloten te houden. De windverwachting is Noord-West.


Neerhalen schoorsteen gasturbine (20 september 2017)
neerhalen_schoorsteen_gasturbine_2192017Morgenochtend, donderdag 21 september, rond 11.00 uur wordt het gebouwdeel met de schoorsteen GT neergehaald. Dit is het meest noordoostelijke deel van de centrale, zie ook de afbeelding. Het neerhalen wordt uitgevoerd door de constructie in te snijden en vervolgens omver te trekken. Er zal géén gebruik worden gemaakt van explosieven.
Bij de werkzaamheden komen vele duizenden kilo’s aan beton en metalen op de grond terecht. Dit gaat gepaard met een kortdurend lawaai en enige stofontwikkeling. We houden onder andere de ondergrond zo nat mogelijk om opwaaiend stof te voorkomen. Het stof is niet gevaarlijk, maar om praktische redenen raden wij u aan om de ramen en deuren gesloten te houden.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op e-mailadres: harculo@engie.com

Nieuwsbrief Centrale Harculo (september 2017)
Lees de uitgebreide nieuwsbrief van Centrale Harculo (pdf-bestand)

Update mobiele breekinstallatie (12 september 2017)
Mobiele breekinstallatieIn week 38 wordt de mobiele breekinstallatie geplaatst die het beton, dat is vrij gekomen bij het slopen van de centrale, vermaalt tot een granulaat. De breker wordt gedurende 3 à 4 weken ingezet. Het granulaat wordt per schip afgevoerd. 
Technische gegevens: de Keestrack Destroyer 1313 ECO (klik op de tekst voor een filmpje) is een combibreker: dit betekent dat deze breekinstallatie beschikt over een geïntegreerde zeefinstallatie. Op locatie is zo minder materieel nodig en daarmee ook minder werkruimte. Deze set is elektrisch aangedreven, zodat deze zo min mogelijk CO2-uitstoot heeft.

Gebruik mobiele breekinstallatie (18 juli 2017)

verladen_granulaatBij het slopen van de centrale komt zoals bekend veel beton en puin vrij. De mobiele breekinstallatie die dit verwerkt tot granulaat wordt na 15 augustus geplaatst en is in bedrijf gedurende 4 weken. De installatie wordt opgesteld op het terrein achter de centrale, naast de huidige opslag van het sloopmateriaal. Op de foto is dit gemarkeerd met een geel kruis. De breker wordt met het opgeslagen puin gevoed door een graafmachine, waarna het puin wordt verwerkt tot granulaat. Vervolgens zal een shovel dit granulaat verplaatsen naar de transportband die het schip vult. Het schip vaart tijdens het laden voor- en achterwaarts voor een gelijkmatige lading. Vanaf begin september worden 15 schepen geladen. Zie hoe een en ander in zijn werk gaat via deze foto’s.

UPDATE Neerhalen constructie gasturbinehal (18 juli 2017)

Sloop_hc62Er zijn in de afgelopen periode diverse delen van de productiehallen aan de voorzijde van de Centrale neergehaald. Nu is het zover dat ook aan de achterzijde het eerste deel omver gaat en wordt opgeruimd. Het neer te halen deel bestaat uit de staalconstructie met luchtkanaal van het gasturbinegebouw, op de foto is dit het rood-omlijnde deel. Van het dak van HC60, het hogere deel, zal de constructie blijven staan maar zullen wel dakpanelen omlaag komen. Dit deel is op de foto met een onderbroken streep aangegeven (bekijk hier grotere foto's). Het geheel is zo voorbereid dat de delen zullen vallen op de plaats waar het nu staat. Het vallen van de installatie zal even goed hoorbaar zijn en er zal stof bij vrijkomen. Om dit laatste te beperken wordt ondermeer de bodem nat gemaakt en gehouden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de tweede helft van week 31 of in week 32. 
Naschrift: Vanwege veiligheidsredenen heeft de uitvoering in week 33 plaatsgevonden.

Transport over water (10 juli 2017)
binnenvaartschipEr zijn inmiddels meer dan 1000 vrachttransporten met sloopafval over de weg geweest vanaf de centrale en er volgen nog een flink aantal. Dankzij het vinden van de juiste afnemer voor het granulaat – gebroken puin - kan er nu ook afvoer plaatsvinden via de IJssel. De afnemer is een specialist in het hergebruik van dit soort materialen en beschikt over het juiste materieel en de faciliteiten om het sloopafval over water af te voeren. Dit betekent ook dat er ongeveer 1350 transporten minder over de weg gaan. Het granulaat krijgt een nieuwe bestemming als fundering voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Zie ook de nieuwsbrief over dit onderwerp.

Enorme kraan ingezet bij HC1&2 (3 juli 2017)
hijskraanVoor demontagewerkzaamheden aan de oudste eenheden van de centrale is een enorme kraan opgebouwd. Hiermee zullen delen van het dak worden gedemonteerd en de hulpinstallaties – strandjacks - worden geplaatst die de ketels afhijsen. De nu opgestelde kraan heeft een giekhoogte van ruim 72 meter en een reikwijdte van 38 meter. De kraan heeft een contragewicht van 165 ton, die het mogelijk maakt om op het dak maximaal 34 ton ineens te kunnen (af)hijsen.

Lees hier meer informatie over de kraan.

Wijziging transporttijden (3 juli 2017)
SchoolvakantiesTijdens de zomervakantie zullen de ingestelde bloktijden voor vrachttransporten, vanwege de haal- en brengtijden van de scholen, worden verruimd. De scholen zijn gesloten en de directies geven aan geen bezwaar te hebben tegen de verruiming. Koole Contractors krijgt de mogelijkheid om gedurende de gehele dag, tussen 07:00u en 17:00u, transporten te verzorgen. Dit zal niet zozeer leiden tot een toename van de transporten in deze periode, maar wel tot een gelijkmatiger verdeling van de transporten over de dag.
Het betreft de periode 22 juli t/m 3 september 2017. Daarna zijn de bloktijden weer van toepassing.

Ambulanceverkeer (22 juni 2017)
ambulance_juni2017Vanuit de omgeving is opgemerkt dat er in de afgelopen periode ambulances richting de centrale zijn gereden. Dit zijn wederom ritten geweest door instructie-ambulances van de opleiding tot ambulancechauffeur: lees meer info over de opleiding Tijdens de ritten wordt er gebruikt gemaakt van zwaailicht en sirene. Voor het komend najaar zijn de instructiedagen bekend en kunt u nieuwe trainingsritten verwachten op 10 juli, 8, 12, 20 en 25 september, 9 oktober, 11 oktober, 13 november, 15 november, 11 december en 13 december.
De data voor het eerste kwartaal in 2018 zijn: 15 en 18 januari, 12 en 14 februari en 12 en 14 maart. 

Nieuwsbrief Centrale Harculo (juni 2017)
nieuwsbrief_juni2017Het is alweer bijna een jaar geleden dat het ontmantelen en slopen van Centrale Harculo is begonnen. Op deze website worden regelmatig updates over de voortgang geplaatst. Omdat er veel voortgang in het project is geboekt, is het tijd voor een iets uitgebreidere terugblik. Verder kijken we vooruit. 

Lees de uitgebreide nieuwsbrief van Centrale Harculo (pdf-bestand)

Neerhalen 2e constructie hoofdgebouw (13 juni 2017)
sloop_2econstr_hoofdgebOp woensdag 14 juni wordt er weer een deel van het hoofdgebouw neergehaald. Het betreft de zogenaamde voorbouw van HC3 en HC4, globaal gesitueerd in het midden van de centrale. De constructie van het gebouw is ter plaatse al ontdaan van de gevelbeplating. 
Met de ervaring van het neerhalen van eerdere constructies, wordt de bodem extra nat gehouden door te spuiten met brandslangen. Dit verkleint de kans op het opwaaien van stof. Er wordt een zwakke oostenwind verwacht. Mogelijk is het geluid van het neerhalen kort hoorbaar in de directe omgeving.

Nieuw hekwerk fietspad (19 mei 2017)
nieuw_hekwerk_fitespadHet toegangshek van het ‘Buurtschap IJsselzone’ naar het fietspad over de IJsseldijk, het Beekmanpad, is vervangen door een nieuw exemplaar. Het oude hek aan de rand van het terrein van de Centrale Harculo was in slechte staat en niet meer te herstellen. Het fietspad is opgenomen in o.a. de fietsroute ‘Rondje Zwolle’.

U kunt het fiets-'Rondje Zwolle' hier downloaden (pdf-bestand).

Bezwaar Heemschut ongegrond verklaard (19 mei 2017)
bezwaar_heemschutDe gemeente Zwolle blijft bij haar besluit om de Centrale Harculo niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Tegen dit besluit was bezwaar aangetekend en de Adviescommissie bezwaarschriften heeft dit behandeld in haar vergadering op 18 april jl. In lijn met het hieruit volgend advies van de commissie heeft het college van burgemeester en wethouders het bezwaar ongegrond verklaard. Hiermee blijft het besluit van de gemeente in stand en wordt de centrale geen monument.

Neerhalen constructie hoofdgebouw (18 mei 2017)
neerhalenconstructiehoofdgebouwHet verwijderen van de gevelplaten aan de voorzijde van de centrale vordert volgens plan. Het meest noordoostelijk deel is inmiddels gereed en het dak is verwijderd. Hiermee bestond het gebouw op deze plaats alleen nog uit een stalen statief (constructie) en kon het gereed worden gemaakt om neer te halen. Middels een kraan is het vervolgens omver getrokken. In de komende weken zullen verdere delen aan de voorzijde van het gebouw op dezelfde wijze worden opgeruimd. Het bestrijden van stof is onderdeel van de aanpak.

Verwijderen gevels (8 mei 2017)
Op maandag 8 mei is gestart met het verwijderen van de gevelbeplating van de centrale. Deze gevelbeplating bestaat uit betonnen elementen die voor een deel zijn voorzien van ramen. De elementen worden door een kraan van de gevel gehesen en vervolgens afgevoerd. 
De eerste fase van de demontage betreft de gevel van het lagere gedeelte van het gebouw aan de voorzijde. Er zal worden begonnen aan het meest noordoostelijke punt.

Nieuwbouw gemaal (24 april 2017)
Het waterschap Drents Overijsselse Delta is gestart met de bouw van een nieuw gemaal nabij de Centrale Harculo. Dit gemaal was voorheen gesitueerd op het terrein van de centrale, maar vanwege het slopen hiervan werd een nieuwe locatie gezocht. Het nieuwe gemaal wordt gebouwd aan de inlaathaven ten zuiden van de centrale ter hoogte van het Harculosepad. 
Meer informatie over het project is te lezen op de website van het waterschap 


Stofbestrijding (24 april 2017)
Op het terrein van de centrale zijn bijgebouwen en constructies achter de centrale opgeruimd en zijn een aantal bodemsaneringen uitgevoerd. De bodem bestaat in het gebied voornamelijk uit zand, dat in drogere periodes door de wind kan opwaaien. Om hinder voor de omgeving te voorkomen, wordt een sproeiwagen ingezet om de bodem nat te houden. Bij het verder vorderen van de sloopwerkzaamheden wordt bekeken of de maatregel afdoende is of dat er aanvullende acties nodig zijn.

Ruim 3000 mensen zien schoorstenen Harculo plat gaan (20 maart 2017)
Harculo_schoorstenen_platNaar schatting ruim drieduizend mensen zagen zaterdagochtend de laatste twee schoorstenen van Centrale Harculo tegen de vlakte gaan. Die belangstellenden kwamen uit nabijgelegen woonwijken, maar ook uit de regio. Bovendien waren de media ruim vertegenwoordigd om dit historische moment mee te maken. 

Verkeersregelaars loodsten op de oostoever publiek naar de IJsselcentraleweg. Aan de Hattemse kant konden via de, voor autoverkeer afgesloten, Hoenwaardseweg vele honderden kijkers een plekje zoeken. Het evenement leidde zaterdag al tot vele filmweergaves op WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram en YouTube.

Bekijk hier de opnames van ENGIE.

Laatste schoorstenen Harculo zaterdag 18 maart plat (9 maart 2017)
Harculo_schoorstenenNa zestig jaar het aanzicht van de Centrale Harculo, of IJsselcentrale zoals veel Zwollenaren nog steeds zeggen, te hebben bepaald worden de twee laatste schoorstenen van de centrale neergehaald. Het gaat plaatsvinden op zaterdag 18 maart en het aftellen begint om 10.00 uur. 
Het terrein van de centrale blijft om redenen van veiligheid afgesloten. Als u het schouwspel wilt waarnemen dan verwijzen we u naar het openbaar toegankelijk terrein ten noorden van de uitlaathaven.
We adviseren u om ruim van tevoren aanwezig te zijn in verband met de te verwachten belangstelling. Vanwege de beperkte mogelijkheden om ter plekke de auto te parkeren verzoeken wij u nadrukkelijk om lopend of op de fiets te komen.

Parkeren op 18 maart
parkeren_hc_klIn verband met het neerhalen van de schoorstenen verwachten we de nodige belangstelling. Om alles in goede banen te leiden, is het belangrijk dat de locatie zoveel mogelijk te voet of op de fiets wordt bezocht. De mogelijkheid om ter plekke te parkeren is zeer beperkt. Het parkeren wordt begeleid door verkeersregelaars en vindt plaats langs de IJsselcentraleweg tussen de t-splitsing en de schakeltuin van Tennet. De auto’s dienen dusdanig langs de weg te worden geparkeerd dat de hulpdiensten ongehinderd kunnen passeren.
Klik op de foto hiernaast voor een grotere weergave van de parkeermogelijkheden.

Transportschade (9 maart 2017)
transportschadeTijdens transporten vanaf de centrale is er schade toegebracht aan bermen langs het traject van de IJsselcentraleweg naar de IJsselallee. Deze schades zijn inmiddels vastgelegd. In overleg met de gemeente wordt bepaald op welke wijze de reparaties behoren te worden uitgevoerd. Zodra hier duidelijkheid over is zal het herstel worden gerealiseerd.

Afvoeren transformatoren (9 maart 2017)
afvoer_transformatorenOp de centrale waren voor de spanningvoorziening diverse transformatoren in gebruik. Een gedeelte hiervan had een functie voor het productieproces en een ander deel was voor de koppeling met het hoogspanningsnet van Tennet. De transformatoren moesten eerst bereikbaar worden gemaakt door het slopen van de ruimten waarin ze stonden opgesteld. Daarna zijn ze afgekoppeld, transportgereed gemaakt en middels diepladers afgevoerd naar de nieuwe eigenaar.

Geluid (6 januari 2017)
graafmachine_hydraulischAchter de centrale worden in de komende weken de betonfunderingen van de reeds jaren geleden gesloopte schoorstenen opgeruimd. Dit zijn zware betonconstructies die mechanisch worden verwijderd. Het materieel dat hiervoor wordt ingezet bestaat uit een graafmachine, die is voorzien van een hydraulische hamer.  
De werkzaamheden vinden gedurende de gehele werkdag plaats, echter niet ’s avonds of in het weekend. Mogelijk lijkt het geluidseffect van dit werk sterker in de ochtenduren en in bijvoorbeeld vakantieperiodes, omdat op die momenten het normale omgevingsgeluid in de wijk minder is. We proberen de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, maar helemaal voorkomen kunnen we dit niet.

Asbestsanering gestart (5 januari 2017)
asbestsaneringHet asbest wordt verwijderd uit de technische installaties, voordat deze volledig worden gesloopt. Tot na de zomervakantie gaat het eerst om de sanering van de zogenaamde risicoklasse 1. Dit is de laagste risicoklasse, waarbij het veelal gaat om pakkingmateriaal dat tussen flensverbindingen zit. Deze flenzen worden inclusief de pakkingen verwijderd. De handhaver van de gemeente toetst periodiek op locatie of de juiste werkwijze wordt toegepast. 
Verder vinden er in deze periode voorbereidende werkzaamheden plaats voor de sanering van het asbest van de hoogste risicoklasse, rondom de stoomketels in de hoofdgebouwen. De werkplekken worden hiervoor toegankelijk gemaakt en ingericht. Er wordt bij de sanering van dit asbest gebruik gemaakt van luchtdichte afgesloten werkruimtes, die op onderdruk worden gehouden. Mocht er asbest vrijkomen, dan blijft het binnen in deze ruimtes. De verwijdering van dit asbest zal volgens plan tot het komend najaar duren.
Het afvoeren van asbest moet voldoen aan strenge eisen. Het wordt verpakt in meerdere kunststof verpakkingslagen en vervoerd in afgesloten containers. Hiermee wordt de kans op verspreiding van het asbest voorkomen.